Dixcovery ERP

Programi i Turizmit Dixcovery® është një ERP e turizmit e zhvilluar tërësisht në teknologjinë web. Për një Operator Turistik do të thotë të kesh një mjet pune të lehtë, intuitiv dhe fleksibël për të marrë rezultatet më të mira nga biznesi yt.

Programi i Turizmit Dixcovery® ju lejon të menaxhoni të gjitha llojet e produkteve të turizmit, nga paketat e mbyllura në ato dinamike, listimet komplekse, është i integruar XML ose lehtësisht i integrueshëm me ofruesit e shërbimeve (hotele, fluturime të planifikuara, fluturime me kosto të ulët, transferime, makina, ekskursione), ofron zgjidhje të ndryshme për shitjet në internet si B2B dhe B2C.

Po kërkoni informacione për diçka specifike që nuk i gjeni në informacionin që kemi ndarë në faqe? Kërkoni një kontakt për të mësuar në lidhje me informacionet që ne i mbajmë konfidenciale për momentin.

Lexo më Shumë

Falë natyrës së tij web ju lejon të:

  • Lidheni me Smartphone, Site, Portale, Aplikacione, Rrjete Sociale..
  • Hyni në të nga çdo vend në botë ku është në dispozicion një lidhje me rrjetin. Në këtë mënyrë puna në distancë bëhet realitet, proceset e prodhimit optimizohen.
  • Jeni gjithmonë të lidhur, jo vetëm punonjësit, por edhe furnitorët dhe shpërndarësit të cilët mund të përfshihen si subjekte aktivë në përcaktimin e zinxhirit të vlerës, me pasojë optimizimin e kohës dhe kostove.

  • Të keni maska për ​​punë të lehta, intuitive dhe jo shumë tërheqëse.
  • Të keni fleksibilitet dhe lehtësi në lidhjen dhe integrimin me sistemet e tjera të furnizuesve ose kanalet e shpërndarjes.
  • Të mos jeni kurrë të vjetëruar, përderisa jemi të hapur dhe pranues ndaj zhvillimeve të vazhdueshme të teknologjisë.

ERP-ja e Turizmit Dixcovery ®: Modulet

Sistemi ERP i Turizmit Dixcovery® është tërësisht në web, kjo e bën atë të lehtë,të shpejtë dhe intuitiv. Nuk keni pse të mësoni skema komplekse mendore, logjikat janë ato që përdorim çdo ditë duke punuar në kompjuter, të tilla si skedina ose menu. Funksionalitetet e tij mund ti shprehim me konceptin e modulit dhe si një e tërë ato menaxhojnë çdo aspekt të veprimtarisë së një operatori turistik.