Përvoja shumë-vjeçare e eTravelPartner e cila ka 15 vjetqë operon në CRM dhe menaxhim, veçanërisht në turizëm dhe në sektorin e studiove mjekësore, e lejon që sot të siguroj software-et e saj dhe të siguroj konsulencë në procese të gjitha kompanive që kërkojnë një zgjidhje efikase për të organizuar proceset e tyre.

eTravelPartner me zgjidhjet e saj software vertikale të turizmit u shërben operatorëve turistik kryesorë italianë, duke zënë një pozicion drejtues në treg. Produkti kryesor Dixcovery® është një ERP e plotë që perfshin shumë module midis te cilave: CRM, Gestionale Turismo, Booking engine, Gestione promoter, CMS, HUB xml per furnitorë dhe klientë.

"Abbiamo raccolto le richieste più frequenti dei nostri clienti e le abbiamo sviluppate sulla piattaforma in modo che fossero tutti i moduli a beneficiarne”

Drejtoria eTravelPartner

eTravelPartner

Profesionalizmi i fituar në sigurimin e software-ve dhe në zhvillimin e teknologjive inovative të pjekura në tregun italian ka bërë që eTravelPartner të investojë në rritjen organike të biznesit të saj përmes një dege të huaj.

Agimiri lindi nga dëshira për të zgjeruar biznesin në tregun e Ballkanit dhe Evropës Lindore, duke eksportuar know-how e eTravelPartner, duke u mbështetur në një ekip lokal me aftësi mbi produktet dhe ekspertizën.